send link to app

[n]Beyin开发 BrandWay Creative Workshop
自由

[n]Beyin, sinirbilim uzmanları, hekimler, sanatçılar, yazarlar, düşünürler ve bilimin farklı alanlarında çalışan araştırmacılarla, 2013 yılından itibaren beynimizin şifreleri ve davranışlarımızın kökenleri hakkında yaygın bir farkındalık yaratmak için çalışıyor.Halka açık sunumlarla bilimi herkesin anlayabileceği bir dile tercüme ederken, aslında bilmenin ne kadar işe yarar ve eğlenceli bir etkinlik olduğunu sürekli olarak vurguluyor.
Yüklendiği misyon ve ilgilendiği “beyin ve davranış” konularının gereği olarak, insanoğlunun yararına olan her konu ilgi alanına giriyor. Bu bağlamda, toplumun tüm kesimlerine hitap eden, ilişkiler, aile ve çocuklar çerçevesinde bilgilendirici gösteriler, eğitimler ve danışmanlık hizmetleri sunmaya devam ediyor.